Skip to main content

Frontline Worker Pay:  apply | resources | employer notice

Qalabkani waxa uu ka kooban yahay macluumaadka iyo khayraadka loogu talagalay shakhsiyaadka iyo ururada si loo faafiyo Lacagsiinta Shaqaalaha Safka Hore.


Waxyaabaha ku jira qalabka

Frontline Worker Pay

Muuqaalo 

Fiidiyowga warbaahinta bulshada ee Lacagsiinta Shaqaalaha Safka Hore.

Nuxurka ku jira Warbaahinta Baraha Bulshada

Isticmaal tusaalahan fariimaha iyo sawirada warbaahinta bulshada si aad ula wadaagto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Lacagsiinta Shaqaalahaaga Safka Hore, loo shaqeeyeyaasha, dadka aad wada shaqaysaan iyo dadka kale.

  • Ma ku jirtay shaqooyinka safka hore intii lagu jiray aafada COVID-19? Fiiri in aad u qalanto #FrontlineWorkerPay (Lacagsiinta Shaqooyinka Safka Hore). Soo booqo:  frontlinepay.mn.gov. | Have you been on the frontlines during the COVID-19 pandemic? See if you qualify for #FrontlineWorkerPay. Visit:  frontlinepay.mn.gov

  • Miyaad su'aal ka qabtaa in aad u qalanto #FrontlineWorkerPay (Lacagsiinta Shaqooyinka Safka Hore)? Ka hel shuruudaha u qalmitaanka iyo macluumaad dheeraad ah ffrontlinepay.mn.gov. | Wondering if you qualify for #FrontlineWorkerPay? Find the eligibility requirements and more information at frontlinepay.mn.gov.

  • Shaqaalaha safka hore: Waad ku mahadsantihiin hormuudnimadiina inta lagu jiray aafada COVID-19. Waxaa la joogaa wakhtigii aad heli lahaydeen lacagsiintiina. Soo booqo:  frontlinepay.mn.gov. #FrontlineWorkerPay (Lacagsiinta Shaqooyinka Safka Hore) | Frontline workers:  Thank you for stepping up during the COVID-19 pandemic. It's time to get your pay. Visit:  frontlinepay.mn.gov. #FrontlineWorkerPay

  • Shaqaalaha safka hore way ina caawiyeen. Hadda waa wakhtigii aad heli lahaydeen lacagsiinta. Fiiri in aad u qalanto #FrontlineWorkerPay (Lacagsiinta Shaqooyinka Safka Hore). Soo booqo:  frontlinepay.mn.gov. | Frontline workers have been there for us. Now it's time to get paid. See if you qualify for #FrontlineWorkerPay. Visit:  frontlinepay.mn.gov.

Frontline Worker Pay 1
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 4
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 2
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 3
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 5
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download