Minnesota Department of Labor and Industry Orange bar
Minnesota Department of Labor and Industry Powered by google

Labor Standards -- Somali (Af Soomaali) translations of DLI documents

Some of the Department of Labor and Industry's documents have been translated into Somali (Af Soomaali).

Somali/Af Soomaali translations
Labor Standards La Soco Xaquuqdaada Know your rights
OSHA Xaq waxaad u leedahay in meesha a ad ka shaqeyneysaa ahaato mid nabadgelyo iyo caafimaad leh Employee rights
Poster Ammaanka iyo Caafimadka Shaqada Safety and health on the job
Poster Magadhowga shaqaalaha Workers' compensation
Poster Shaqaaluhu waxa ay xaq u-siin u leeyihiin Minimum wage rate
Poster Shaqo la'aan? Unemployed?
Workers' compensation Xaashida xogta shaqaalaha ee qaabka magdhowga shaqaalaha Minnesota Minnesota workers' compensation employee information sheet
DLI home page | Directions and maps | News and media | Website disclaimer